پست‌ها

درمقدمه مقاله سعی دارم تا به چند سوال مهم بپردازم:

1-چرا در مواجه با بحران های زیست محیطی و بلایا طبیعی که امکان پیش بینی وکنترل ان میسر است ما تا این اندازه بی تفاوت شده ایم؟

2- نادیده انگاشتن حقوق دیگران به عنوان انسانی که در یک جامعه کلیه ارتباطات و پیوستگی های اجتماعی و اقتصادی ما در گروه ارتباط با دیگر انسان هاست زنگ خطری برای ما نیست؟

3-آیا در بحران هایی که نیاز به اتحاد و هم بستگی میان انسان هاست ما می توانیکم نقش خودمان را به عنوان یک جزئی از ان جامعه نادیده بگیریم؟

4-آیا ریشه چنین بحران هایی مانند ویروس کرونا در جوامعی مانند ما تنها کمبودها و سو مدیریت است و تنها نقش حاکمیت را باید به عنوان مجری مسئول دانست ؟

و سوال هایی از این دست موضوعاتی بود که در این دوران سخت و بحرانی ذهن من را درگیر ساخته بود.و تلاش کردم تا با اندک دانشم پاسخ هایی برایشان بیابم و به گونه ای ریشه یابی کنم.

در ابتدا باید در دو دسته بندی توضیحات خود را ارائه دهم.
1-موضوع فرهنگ
2-نقش مدیریت و نظارت فرد در خودمراقبتی و توجه به دیگران

بدون شک ارزشمند ترین گوهر زندگی در جوامع جان و زندگی انسان است.انسان در طول قرن ها همواره تلاش داشته با بدست گرفتن همه ظرفیت ها و امکانات خود کنترل طبیعت را تا جای مکان در دست بگیرید تاخود و منابع وزندگی اش را در برابر خطرات محیطی جنگ و طبیعت در امان نگاه دارد.همه ما به عنوان اجزای یک جامعه نقش مهمی در تحقق چنین هدفی داریم.

چرا که لازم و ملزومه هر تحول و پیشرفتی حضور انسان ها در یک جامعه سالم و پرنشاط برای خلق ایده ها و به سود رساندن یکدیگر در فعالیت های اجتماعی اقتصادی و از این دست هست . قطعا همه ما از نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود با خبریم تصور اینکه روزی بدون گذران نیازهای ضروری خود از جمله غذا برای زنده ماندن پوشاک برای پوشانیدنمان و مکانی برای سر پناه و محافظت در برابر خطرات سر کردن دلهره آور و دهشتناک خواهد بود.

هر انسانی بنا بر استعداد ها و توانایی های خود بخشی از بار تامین این نیازها را در قالب مشاغل متعدد به دوش می کشد. لازمه ادای مسئولیت ها در جامعه و موفق شدن در این امر وجود بسترهای مختلفی  است.از جمله امنیت اقتصادی امنیت روانی و اجتماعی فرد در خانواده و بخصوص در جامعه است.

بخشی از تامین چنین نیاز هایی از طریق اعمال قانون و مقررات و تعریف پروتکل ها ویا به دیگر تعبیری تبعیت از هنجارهای اجتماعی از سوی مسئول قانون گذار و مجری به عنوان اهرم نظارت بر اجرای آن انجام می گیرد. اما بخش مهم آن از سوی مردم شکل گرفته و به اجرا در می اید.اینجاست که موضوع فرهنگ بیش از همیشه خود می نمایاند .و خود را به عنوان اهرم بزرگی در دست مردم برای غلبه بر بحران هایی که بخش زیادی از آن درنوع برخورد ما با چنین مشکلاتی خلاصه می شود که نوعی آزمون برای ما است.

تا به اینجا نقش مردم و قانون را برای هرکدام به یک میزان متصورم .زیرا در جوامعی که قانون و مقررات نتواند نیازها و مطالبات به حق مردم را پاسخگو باشد باید به دنبال گره ها بود. باید ریشه اشکالات کار را که ممکن است مواجه مردم را در برابر مشکلات و بحران ها آسیب پذیر و یا قانون گریز می کند یافت.این همکاری دو سویه است مردم اگر نیازها و اشکالات را بدانند و متذکر شوند .مردم خودشان در حل آنها عاجز باشند باید از نهاد مسئول پاسخ خواست .زیرا در تلنباری و بی توجهی آنها گره ها و روزنه ها و نقاط امید کور می شود و دیگر راه به جایی نخواهد برد.

یک جامعه پیشرفت نمی کند اگر مردم نسبت به یکدیگر بخل نورزند. به حقوق همدیگر احنرام بگذارند .آنچه برای خود می پسندند برای دیگران نیز بپسندند.اینها جملاتی است که بارها شنیده ایم و چقدر با حال این روزها و در بحران هایی چنین می تواند ما را به فکر وادارد رمز و راز آن تنها بازگشت به خویشتن انسان است.ما زاده شده ایم تا برای یکدیگر و در خدمت به یکدیگر باشیم به یکدیگر سود برسانیم .تا همدیگر را سر شار از زندگی سازیم .زایده چنین طرز عملی پیشرفت جامعه و بیرون آمدن و فائق شدن بر بحران ها با کمترین آسیب به جان و مال و اقتصادمان خواهد بود.

اگر هر بحرانی در جامعه هزاران ضرر برای جان و مال انسان در پی داشته باشد. اما یک حسن دارد و آن چیزی نیست جز شناسایی ضعف ها اصولا سازمان ها و در اندازه بزرگ آن جوامع جایی آزموده می شوند که خود را رودررو با بحران ها می بینند.اگر تا پیش از این ما از زمین خوردن ادمی روی سنگ فرش پیاده رو ناراحت نمی شدیم و یا بی تفاوت می گذشتیم ضعف بزرگی اشته ایم.

اگر سازمانی نیاز به داوطلبانی برای اهدای خون به عده ای از بیماران نیازمند بوده و ما بی تفاوت بودیم این ضعف بزرگی است.
اگر با بی توجهی به سرعت مطمئن در جاده به حیوانی برخورد کرده و آن را زیر گرفته و به یاری و درمانش نپرداختیم ما ضعف بزرگی داریم.اگر سرانه مطالعه در ایران بسیار ناامید کننده است و نتوانستیم مطالعه و دانش مان را در همه زمینه ها رشد دهیم دچار خسران بزرگی شده ایم.

اینها و دهها نمونه از این موارد می تواند سر نخی باشد برای مواجه ما در برابر یک بحرانی که نیاز به اجماع و همبستگی گسترده دارد آیا ما در همه این مثال هایی که مطرح شد سربلند و پیروز بوده ایم. اگر چنین بوده قطعا ما به عنوان یک انسان به عنوان جزئی از این جامعه وظیفه و مسئولیت خود را به انجام رسانده ایم.

البته نه میتوان و نه انصاف است که نقاط و راه های مثبتی که رفته ایم را ندید و یا گمرنگ دید. بودند و هستند مردمانی که همیشه رعایت کردند . به شهرشان و کشورشان بدون چشم داشتی خدمت رسانده اند .هر آنچه در توان داشته و حتی بیش از آن در این راه تقدیم کرده اند ونیکو نیست که بیرون از گود ایستاد و نگرانی ها و ضعف ها را هم ندید. ترافیک و شلوغی شهرها و عدم آرامش نسبی در محیط کار تعهدات معوقع مانده در تعاملات اقتصادی و تجاری مان حمایت های کم و یا ناکافی از بخش های آسیب پذیر جامعه اشاره کرد.

نتیجه گیری:

 

حلقه اتصال مردم و قانون در جوامع توجه به نیازهای یکدیگردر سایه تعامل میان مردم و نهاد های قانون گذار است. زنجیره ای که گسستن آن در برابر هیچ تهدید و تقصیری امکان پذیر نخواهد بود.

یک بحران جهانی دنیا را در کام تلخ فرو بسته؟گویا این دشمن مرموز و ویروس خبیس قصد دارد به بشریت ثابت کند انچه قدرت بشر است تنها چیز کوچکی است در برابر اراده ای ماورا تصور او.اگر بشریت صد ها سال است طبیعت را در دستان بی رحم خود به گروگان گرفته و هر طور که بخواهد با ان رفتار می کند حالا نیروی فرا بشری امده تا او را سر جایش بنشاند.قدرتی فرا بشری قدرتی که همچون نیرویی فارق از تسلط او به جسم انسانی حمله می کند و او و علم اش را به تسلیم وا می دارد.خیابانهایش را خلوت می کند جنگل ها ومراتع را ترک می کند از وجود انسان و ماشین او دریا ها را از کشتی های تجاری خالی می کند.هوا واسمان را از آلودگی ها پاک می کند پرندگان و حیوانات را به حال خود رها می کند.چرخع نامنظمی که بر طبیعت حاکم بود اکنون نفسش به شماره افتاده و انسان با همه غرور و عظمتش حالا خود را باید در خانه ای که ساخته مخفی کند.انچه در بیرون خانه اوست تهدیدی است برایش و انسان در کمین است تا هر لحظه این نامتوازن بودن قدرتش در برابر این دشمن ناپیدا را در هم بشکند و دوباره به چرخه زندگی باز گردد.

براستی دستاورد انسان در کره زمین چه بود؟جز اینکه هروز و هر لحظه مواهب طبیعی را به تصرف خود در می اورد و روز به روز بر قدرتش غریو می شد به علم و توانش به تولیداتش حالا چه شد.قافیه را به این دشمنش باخت و چه زیرکانهای انسان تو نیز موجودی هستی در این خلقت بزرگ تو نیز فنا پذیری از کوها و زمین هایی که بهت بخشیده شد کاخ ها و ساختمان های بلند مرتبه ای ساختی که ابرهای زلال اسمان را می شکافد .برای جابحایی در زمین خطی در میان کوه و دشت ها کشیدی و با سرعت هر چه تمام در حال فریاد کشیدنی.به جنگل ها یورش بردی و درختان و گیاهان را برای کاغذ بازی هایت سر بریدی.دل اسمان را با همه زیبایی اش دلگیر و الوده کردی بر سر هر رودی و دریایی سدی ساختی تا برای خودت قلمرویی از همه چیز داشته باشی.بله این ها دستاورد های تو بود و روز به روز با تبلیغات عوام فریبانه ات بر طبل محافظت از طبیعت داد به میان کردی.

دیدی چه شد؟حالا بیرون بیا و نظاره کن خلوتی ها را ببین از کار افتادن ها را ببین ببین قطارها و هواپیماهایت از انسان ها خالی شد زمین ارامش بیشتری از راه نرفتن ها گرفته انگار که فرشی رویش پهن شده تا کمتر پوسیده شود.صدای چرندگان و حیوانات را میشنوی دارند باز می گردند به خانه شان به قلمروشان که تو از انها با زور و قساوت بازستاندی.حالا خودت را پشت امارها و ارقام پنهان می کنی هنوز نپذیرفتی که بدون اراده ای فراتر از اراده ها تو هیچ هستی.میخواهی بمانیم و بیشتر تو را ادب کنیم به خودت بیا ببین که هیچی.هیچ

دنیا اگر برای تو مکان ریخت و پاش است و هرچه داشتی کردی دیگر تمام شد.تو حتی به هم قطاران خودت هم رحم نکردی بدان که این اولین باری نیست که داری تهدید میشوی داری مجازات میشوی دهها سال است که خود را در میان توهماتت در میان قساوت هایت پنهان کرده ای.مگر میشود ندانی که کوهها و یخچال های قطبی در حال نابودی است.مگر سایه خورشید طاقت فرسا را بر سر خودت نمی بینی مگر نبود آب را نمی بینی مگر جنگ هایی که بین خودتان بر سر آب و نفت و انرژی می شود را نمی بینی مگر میشود که ندانی اخر تو اشرف مخلوقاتی تو هروز و شبت با حساب همین دارائی هایت می گذرد و اگر دیگری کمی بیشتر از تو دارد در پی آنی که به چنگ خود در آوری.

تو خودت قربانی بدی ها و رزالت های خودت شدی قربانی خودخواهی هایت شدی حالا فقط چند روز است که من زمین را در تسخیر گرفتم و تو قایم شدی ببین چه بلوایی به پا کرده ای.دیگران مانند خودت را متهم می کنی که آن بود و این بود که من آمدم تا تو را از بین ببرم.فکر نکن که حالا که آمدم می خواهم بمانم و بر تو فرمان بدهم و تو را تسلیم خود کنم که اگر اینگونه بود تو تاکنون نیست و نابود شده بودی من یک نشانه ام یک برهان .برای اینکه به تو ثابت کنم که خودخواهی که توانای کامل نیستی که میترسی.

زمین انقدرها هم جای خوبی نیست که بهش دل بستی و حیله و تزویر می کنی .من از تو کشتن لذت نمی برم ولی تو خودت سالهاست که داری از خودتان می کشی از طبیعت میدزدی غارت می کنی چگونه است که هروز و هر ساعت داری هزینه می کنی تا داروی مقابله با من را کشف کنی مگر من با اراده تو آمدم که بخواهم با ارادی تو بروم.مگر دفعات قبل همین گونه نشد و از اجداد من آمدند و کشتند از تو بردند و تو هیچ نکردی .من سالهاست که در انتظارم و امدم و تو با همه یدو بیضایت غافلگیر شدی و عده ای من را جدی نگرفتند و خودشان باعث نابودی خودشان شدند.

حالا که داری متن بیانیه من را میخوانی بدان که تو کوچک تر از آنی که بخواهی بر دنیا سروری کنی بدان آن اراده ای که تو را پایدار کرد و قدرت و اندیشه داد همان اگر بخواهد تو را نیست میکند.پس تا می توانی و تا زمان باقی است به خویشتننت بازگرد دست از غرور و خودخواهی بردار طبیعت را با کارهای مخربت نیازار.حیوانات و موجودات دیگر را به حال خود بگذار.از این همهمه ها دست بکش ببین با همین حداقل ها و خلوتی ها دنیا جای قشنگتری نشده؟مگر به چه قیمت می ارزد حتی بیشتر از جان خودت .مگر همین الان برای حفظ خودت از نزدیک نشدن به من خودت را به ناچار مخفی نکرده ای .پس جانت را بشتر دوست داری تا داراوی ات را اگر تو نباشی که دارائی ها به جایی نمی رسد و پشیزی نمی ارزد.

 

 

چگونه خود قرنتینگی را به  یک فرصت پیشرفت تبدیل کنیم؟

 

 

 

 

در این روزهایی که ایران و دنیا با ویروس کرونا دست به گریبان شده و در کوتاه مدت راه برون رفت سریعی از این شرایط متصور نیستیم موضوعی که بیش از همه چیز تحت الشعاع قرار میگیرد کسب و کارها است.

چراکه بیشتر مشاغل درنبود مشتری بصورت فیزیکی و حضور نداشتن و یا کمتر حضور داشتن مردم در معابر و مراکز عمومی مسلما بر میزان خریدها و شرکت در کلاس ها و اماکن عمومی تاثیر چشمگیری گذاشته است.حالا لزوم حضور در فضای آنلاین بیش از گذشته احساس می شود.اغلب مردم تمایل دارند تا خریدهای خود را بصورت اینترنتی انجام دهند چراکه هم کم خطر تر خواهد بود و سلامتی شان تامین خواهد شد و هم آسان و سریع است.در شرایط فعلی کسب و کارهایی که قبل تر از این در این فضا حضور داشته بودند و رضایت و مشتری مداری در کنار تولید محتوا موثر را در دستور کار خود داشتند مسلما الان کار راحت تر و چه بسا رونق بیشتری در کسب و کارشان شاهد خواهند بود.

در پیش بینی های کارشناسان و فعالان اقتصادی و همچنین آمارهای جهانی منتشر شده پیش بینی ها از رشد منفی اقتصاد ایران در سال بعد حکایت دارد و این یعنی اقتصاد کوچکتر و آسیب پذیر تر در چنین شرایطی حتی بدون در نظر گرفتن ویروس کرونا ما باید خود و کسب و کارمان را در برابر چنین فشارهایی با راهکارهایی که دور از دسترس نیست محافظت کنیم.روی سخن من با دانشجویان و علاقمندان به راه اندازی کسب و کار و کسب و کارهای خرد که همچنان از شیوه های منسوخ و قدیمی پیروی می کنند است چراکه در شرایط فعلی آنها بیش از همه دچار صدمه و زیان خواهند شد.

و اما فرصت های پیش روی ما چیست اگر از آن دسته از مخاطبان هستید که وقت خود را با دیدن فیلم و سریال و تلویزیون و چالش های اینستاگرامی میگذرانید که قطعا چیز تازه ای بدست نیاورده اید این واقعیت غیر قابل انکاری است که فرصت برای سرگرمی و داشتن اوقات خوش همیشه هست چیزی که ما از آن غفلت می کنیم دزدیدن زمان برای یدگیری و بهتر شدن کیفیت خودمان و زندگی مان است و خواهد بود چراکه یک نکته و اموزش ساده می تواند تاثیر چشمگیری در روند کسب و کار و زندگی خود و اطرافیانمان داشته باشد.چرا از این فرصت و فرصت هایی که هروز از دست میدهیم در جهت رشد خودمان استفاده نکنیم.

در اینجا لازم می بینم چند راهکاری که کم هزینه و یا بدون هزینه است و در دسترس همه ماست که میتواند نقش بزرگی در افزایش بهره وری ما و کسب و کارمان داشته باشد را معرفی و پیشنهاد دهم امیدوارم مطالب پر نقض و اشکال من راهی برای بازیافتن خویش از اهمال کاری ها و اتلاف وقت باشد و ما را در جهت نیل به اهدافمان برای داشتن زندگی مترقی وشاد رهنمون سازد.

1-از کتاب و مطالعه غافل نشوید

بهترین فرصتی که می توانید مهارت و دانش خود را در حوزه ای که به آن علاقمندید ارتقا دهید و دریچه ای از دنیای تازه را به روی خود بگشایید اکنون و همیشه است.کتاب ها ابزاری ارزان ساده و در دسترس اند پیشنهاد من در این روزها که کمتر از خانه و محل کار بیرون میرویم استفاده از ظرفیت فروشگاه های اینترنتی و اپ های کتابخوانی است.شما چه بخواهید و یا نخواهید در رشته تحصیلی تان در کسب و کارتان رقبای جدی دارید و چیزی که شما را متمایز می کند دانش تخصصی شماست.نیروی بزرگی که در هر جایی به کارتان می آید.هزینه ای که بابت کتاب میپردازید تلف نمی شود اگر در قبال چنین هدیه ارزشمندی چیز بزرگتری عایدتان می شود خوشحال می شوم که تجربه تان را با من در میان بگذارید.

2-وقت همیشه برای سرگرمی هست.

مطالب من راهکارهای چگونه سرگرم شویم نیست اگر تا اینجای کار جلو آمدید و دنبال معرفی فیلم های جدید و جایزه گرفته و یا خبر بیرون آمدن فلان آلبوم از فلان خواننده است باید بدانید که همینجا صفحه من را ببندید.

چون به اندازه کافی کانال ها و گروه های سرگرم کننده با عکس ها و تیترهای اغوا کننده فراوان در دسترس شماست که جز تلف کردن زمان شما و بالابردن دنبال کننده گانشان سود دیگری ندارد.

3-یک برنامه محتوایی هدفدار تنظیم کنید.

الان زمان مناسبی است تا عملکردتان را در سالی که گذشت تجزیه و تحلیل کنید نقاط قوت و ضعف خود را برسی کنید .نیازهایتان را دسته بندی کنید .بودجه ریزی و برنامه مالی یکی از گزینه هاست.

در اهدافتان جایی برای آموزش و فراگیری یک حرفه جدید ورزش و یا زبان جدید اختصاص دهید.هدفمند و قابل اجرا باشد .مصمم باشید و به خودتان قول دهید که در راستای اهدافتان هرچند کوچک گولی مستمر گام بردارید.

در استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی هدفمند عمل کنید.

همه چیز باید در راستای بهبود عملکرد و کیفیت زندگی شما باشد.اگر اینستاگرام مورد علاقه شماست و با حضور در آن راحت هستید عقاید و ایده هایتان را به اشتراک می گذارید و یا توئیتر و یا تلگرام .حضور شما باید معنا دار باشد هرانسانی نماینده افکار و عقایدش در فضای اینترنت است .پس در یک فضای بینهایت ما می توانیم افرادی همگام با عقاید و علایقمان پیدا کنیم با آنها همراه شویم و از ایده هایشان درس بگیریم و خود را رشد دهیم.

در یک یا چند برنامه رایانه ای مهارت کسب کنید.

در این زمانه تقریبا تمام مشاغل با رایانه و نرم افزارهای آن در ارتباط و یا وابسته اند.برنامه های حسابداری گرافیک تحلیل داده ها و دهها برنامه دیگر.با داشتن مهارت بالا در کار با رایانه میزان دقت شما در هدایت کارهای روزمره تان افزوده میشود امکان سو استفاده از نداشتن اگاهی تان را سلب میکند و باعث صرفه جویی در هزینه هایتان و تمایز شما نسبت به همکارانتان میشود.این اموزش ها هم بصورت آنلاین و ضبط شده در اینترنت در دسترس است.

و این را به خاطر داشته باشیم که ما در بیشترین محدودیت ها میتوانیم درخشان ترین نتایج را داشته باشیم کافی است محرک های درونی خود را همیشه فعال نگه داریم با ورزش و تنی سالم ذهن و روان سالم تری خواهیم داشت.همیشه پایدار و سلامت باشید.

نویسنده:مهدی واعظ شوشتری