آنتونی رابینز نویسنده کتاب های موفقیت:

اگر متعهد باشم همواره راهی برای تغییر چیزها وجود دارد.

در زندگی شکست وجود ندارد.تا زمانی که می توانم از هر چیزی درسی بگیرم پس موفقم.

پاداش هایی که با تاخیر به ما میرسد دلیل بر این نیست که خداوند ما را فراموش کرده.

گذشته با آینده برابر نیست.

در هر لحظه با اتخاذ یک نصمیم کل زندگی ام تغییر می کند.

این عقاید به طرز تفکر و رفتارم جهت داده اند.آنها به من کمک کرده اند که با وجود موانع بزرگ به موفقیت های دراز مدتی دست یابم.

 

 

از تیتر پست امروز شاید شما هم فکر کنید که استعداد داشتن و یا مهارتها بیشتر اکتسابی است تا انتصابی ولی اجازه بدهید تا شما را با نظرات کلییر بیشتر آشنا کنم.او در همین رابطه در کتابش می نویسد:

بطور خلاصه باید گفت ژن ها تقدیرتان را مشخص نمی کنند بلکه حوزه فرصت هایتان را مشخص می کنند نمی توانند چیزی را از قبل تعیین کنند .زمینه هایی که از لحاظ ژنتیکی برای شما محیا شده اند تا در آن موفق شوید.زمینه هایی هستند که عادت ها در آن برای شما رضایت بخش ترند.

رمز موفقیت ان است که تلاش های خود را به سمتی هدایت کنید که هم شما را به هیجان می اورند و هم با مهارت های طبیعی تان هماهنگ اند.تا بلند پروازی تان را با توانایی هایتان همسو کنند.

 

بنا به نظر کارشناسان و محققان حوزه های اقتصادی و بیکاری جمعیتی برای برون رفت از بیکاری در دوران رکود اقتصادی می توان سه راهکار  را در نظر داشت.

1-در صورت نبودن کار در منطقه مورد نظرتان می توانید نقل مکان و مهاجرت کنید.

2-در یافتن شغل بطور مستمر کوشا باشید.در هر جایی مانند روزنامه ها آگهی های اینترنتی و وب سایت های کاریابی.

3-گذراندن و قبول کاری بطور موقت و یا پاره وقت.با هدف یافتن شغل مناسب تر و نزدیک به تخصص و تحصیلاتتان.

اینها را به نقل از مگ آردل نویسنده اکونومیست می اورم که او نیز با بحران بیکاری در دوران رکود اقتصادی در امریکا دست و پنجه نرم کرده بود.و حالا در کتابش تجربیاتش را بیان کرده است.