تا حالا شده به متن یک آگهی توجه کرده باشید که در انتها فروشنده نوشته از تماس غیر ضرور بپرهیزید و برای وقت یکدیگر اهمیت قائل شویم.

ولی تا چقدر می تواند ما را مجاب کند که معنای واقعی زمان را دریابیم چیزی است که به خودمان بستگی دارد.

و بزرگی دیگر می گوید:اگر می خواهید بدانید که چقدر دنیا وقت دارید و انبوهی کار انجام نشده سری به قبرستان ها بزنید.

به عقیده من زمان مانند ماهی تازه صید شده ای است که اگر دقت نکنیم از میان دستانمان می لغزد و می افتد.

اینشتین می گوید:اگر مردم بدانند که چقدر زمان اهمیت دارد و ثروتی بی همتا و غیر قابل اندازه گیری اینگونه آنرا ضایع نمی کنند.

خود من با این که مدت زیادی نیست که این معقوله را به معنای درک کرده ام وهروز با فهرستی از کارهایی که می بایست انجام شود شروع می کنم تبدیل به یک انسان خسیس در صرف زمان شده ام.حالا برای هر اموری که خارج از دفتر من باید انجام پذیرد با وسواس فکر می کنم.چه راهی چه ساعتی مناسبترین زمان است.تا کمترین وقت تلف شده را داشته باشم.

 

بارها جمله شکست مقدمه پیروزی است را از زبان افراد دارای تجربه و مربیان کلاس های توسعه فردی و موفقیت شنیده ایم.اگر شکستی را جربه نکرده ایم در واقع کاری انجام نداده ایم.و یا دست به اقدام زدن و شکست خوردن بهتر از این است که کاری نکرد.چرا که اگر تلاشی منجر به پیروزی نشود حتما راه دیگری هست.

در همین رابطه مگان مک از قول دو تن دیگر می نویسد:

شما اشتباهات و کشمکش های افراد موفق را نمی بینید.

و می گوید:ما اغلب به جاهایی بر می خوریم که انتها ناپذیر هستند و به نقطه نهایی نمی رسند.همچنین استیون نورتیک :ما به این دلیل احساس ناامنی می کنیم که دائما خود واقعی مان را با آن چیزی که دیگران از خودشان ارائه می دهند مقایسه می کنیم.