اینبار جملاتی را از یکی از نویسندگان خوش ذوق برای علاقمندان به نویسندگی از ناتالی گلدبرگ نقل می کنم:

او می گوید :وقتی نمی نویسید نیز نویسنده اید.نویسندگی شما را ترک نمی کند.همه چیز را طعمه خود فرض کنید.و حسهایتان را همچون حیوان در کمین شکار به کار ببرید.به گربه ای که چیزی را در اتاق در حال حرکت می بیند توجه کنید.با اینکه همه حس هایش کاملا بیدار است بی حرکت مراقب و گوش به زنگ بو می کشد.

در خیابان باید اینگونه باشید .گربه در این فکر نیست که چقدر پول نیاز دارد یا درصورت سفر باید برای کدام شخص پول بفرستد.

او همچنین در ادامه می نویسد:در جایگاه نویسنده باید با بخش بیدارمان که می تواند مثل حیوان تیزبینانه به گوشه و کنار خیابانها و شیرهای آتش نشانی و دکه روزنامه فروشی ها بنگرد در جهان گام برداریم.

بهترین آمادگی برای نوشتن این است که پیش از شروع نوشتن حرکات یک حیوان را در نظر بگیریم که چگونه پاورچین پاورچین طعمه اش را تعقیب می کند.طعمه شما چیزی است که می خواهید درباره اش بنویسید.