از تیتر پست امروز شاید شما هم فکر کنید که استعداد داشتن و یا مهارتها بیشتر اکتسابی است تا انتصابی ولی اجازه بدهید تا شما را با نظرات کلییر بیشتر آشنا کنم.او در همین رابطه در کتابش می نویسد:

بطور خلاصه باید گفت ژن ها تقدیرتان را مشخص نمی کنند بلکه حوزه فرصت هایتان را مشخص می کنند نمی توانند چیزی را از قبل تعیین کنند .زمینه هایی که از لحاظ ژنتیکی برای شما محیا شده اند تا در آن موفق شوید.زمینه هایی هستند که عادت ها در آن برای شما رضایت بخش ترند.

رمز موفقیت ان است که تلاش های خود را به سمتی هدایت کنید که هم شما را به هیجان می اورند و هم با مهارت های طبیعی تان هماهنگ اند.تا بلند پروازی تان را با توانایی هایتان همسو کنند.