چگونه در هر شرایطی از حرکت باز نایستیم؟

چگونه در هر شرایطی مثبت  و فعال باشیم؟

اغلب ما در طول زندگی با روزمرگی درانجام امور خود مواجه شده ایم و در صدد این بر می آیم که تغییری در امور و زندگی مان حاصل شود ولی راه چاره چیست چگونه می شود که در هر شرایطی منفعل نباشیم و روحیه خود را در برابر ناملایمات حفظ کنیم؟

با انجام چند اقدام ساده می توانیم ریتم گاها تکراری شرایط و زندگی را در دست بگیریم.

1-فاصله گیری از خبر های بد

عنصر اخبار بد اغلب زیان های زیادی بر مغز و روحیه ما خواهد داشت.

نقش اصلی را در این بازی بطور بخصوص تلویزیون و رسانه های خبری بازی می کنند.

-ساده انگاری رمز ماندگاری

بزرگی می گوید تا جای ممکن برای عادات خود ساده انگاری کنید به این معنا که اگر از مطالعه یک رمان و یا داستان لذت می برید ولی از دیدن قطور بودن کتاب احساس می کنید که نمی توانید از پسش بر بیایید حجم آن را در مقدار خیلی کم ولی مستمر ادامه دهید این توالی و تکرار هرروز و یا چند تایم کوتاه در طول هفته نتیجه شگفت انگیزی خواهد داشت.

بنده با سابقه چندین ساله ای که در رشته تناسب اندام دارم زمانیکه در حال تمرین هستم و تقاضای کمک نظارت از سوی تازه    وارد ها برای نحوه صحیح تمرین ها را دارند تاکید می کنم که از وزنه های سبک ولی انجام صحیح و با تعداد بالا را برای شروع در دستور کار  داشته باشند.

-خود تحریمی ممنوع

هر روز در جامعه پیرامون ما اتفاقات بعضا تلخ و ناگواری روی می دهد که ما در وقوع آنها دخالتی نداشته ایم ولی چون جامعه را درگیر خود کرده پس باید امور کاری و تلاش برای یادگیری و فرصت های تازه را از خودمان بگیریم در واقع یک نوع خود تحریمی که این همان عنصر تنبلی و قرار دادن خود در معرض ناملایمات است که علاوه بر ایجاد بازدارندگی در ما ایجاد حس یاس و نامیدی نیز می کند.

-تغییر سن و سال نمی شناسد

هیچ گاه علایق و قدرت اعجاب آور انگیزه را دست کم نگیرید و باز به نقل از بزرگی که گفته ما از همه نوع کارها (دانش و تخصص) ها می توانیم مقداری داشته باشیم و در آن موفق شویم .اسکات آدامز در کتاب اخیر خود می گوید داشتن دانش کمی در هر کدام از شاخه های موسیقی حسابداری گرافیک مانند کاریکاتور روانشناسی و چند مورد دیگر برای هر انسانی در طول زندگی مفید فایده خواهد بود پس هیچ زمان برای تغییر شغل و یادگیری دیر نخواهد بود.